เบส 3 ผ่านการทดสอบขับ 10,000 กิโล

SK ZIC พิชิต 10000 km (งานปล่อยตัวเดินทางทั่วประเทศไทย 10000 กิโลเมตร)

SKZIC พิชิต 10,000 กิโลจากสำนักข่าว TNN

SK น้ำมันเครื่อง พิชิต 10000 KM / IPM UPDATE