บริษัทในไทย มีความน่าเชื่อถือ

บริษัทในไทย มีความน่าเชื่อถือ

ผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์ ที่ก้าวไกล คุณเสกสรร ศรีศุภโอฬาร กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอราโนส จำกัด ในเครือ เค.เอ็ม กรุ๊ป 22 ปี

80% ของ วัตถุดิบในโลกนี้ใช้จากของเรา คุณภูวเดช เทียนวุฒิชัย รองกรรมการผู้จัดการ & ผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท โอราโนส จำกัด